Historia

Mäkikylän metsästäjät: Seura perustettiin 1969. Vuonna 1976 seura osti majakseen ns. Puskan pysäkin. Vuonna 1991 valmistui talousrakennus, jossa on sauna, takkahuone ja nylkysuuli. Kiinteistöjä vuokrataan kyläläisille ja yhdistyksille tarpeen mukaan. Näiden lisäksi rakennettiin Härkähuhdan metsäautotien varteen kot, joka on myös marjastajien ja muiden luonnossa liikkujien käytössä. Metsästyksen lisäksi seura osallistuu koirien koulutukseen antamalla koeajomaastoja. Jäsenille, maanvuokraajille ja kyläläisille tarjoillaan hirvisoppa joka toinen vuosi.